Historie Stichting Open Water Zwemmen Scheerwolde

De opzet voor het organiseren van een langebaan wedstrijd onstond bij de planning van activiteiten rond het 50-jarig bestaan van Steenwijk'34. Zwemmer Marty Veen (nu landelijk voorzitter) en trainer Henk van der Wulp, wiens zonen ook elk seizoen meezwommen op de langebanen, kwamen met dit plan. Het bestuur van Steenwijk'34 achtte een dergelijke organisatie te groot voor een enkele vereniging. Er werd contact gezocht met regionale zwemclubs, die ook enthousiast werden. "t Tolhekke, Zignea en Z.v.Zwartsluis zijn nu nog in de commissie vertegenwoordigd. DEK uit Genemuiden haakte na een aantal jaren door gebrek aan menskracht af. Hiervoor in de plaats kwam DeltaSteur.

In overleg met de Provinciale Waterstaat viel de keus op het Steenwijkerdiep in Scheerwolde. De beschoeiing was toen net verstevigd. Het betreft een recht kanaal, niet al te breed en van twee kanten met een openbare weg. Bovendien was/is in de directe nabijheid het sportcomplex van Scheerwolde waar kleedgelegenheid, douches en toiletten gebruikt kunnen worden. Bovendien bleek het water in het Diep op die plaats mooi schoon (wat direct bij Steenwijk niet het geval bleek, door het dode water uit de rioolzuivering). Plaatselijke aannemersbedrijf Hogenberg bleek bereid de inrichting te helpen en spuit elk jaar palen waaraan de zwembadlijnen in het midden worden gespannen, over een lengte van 1.250 meter (!)

Zo startte eind augustus 1984 het open water zwemmen voor Noordoost Overijssel. De start zou symbolisch worden voor het verdere verloop. Er was grote belangstelling van de zijde van de zwemmers, maar..... het water was ijzig koud. Zo koud zelfs dat de toenmalige scheidrechter het gehele evenement wilde afgelasten. Na veel heen en weer gepraat, mocht de wedstrijd (met getrainde zwemmers) doorgaan en werden de prestatietochten afgelast. Daarna helaas nog vele malen een afgelasting door te koude watertemperaturen met daarbij ook nog slechte weersomstandigheden. Ervoor werd gekozen te verhuizen naar een week, die volgens het KNMI betere temperaturen geeft, maar in de praktijk geen garantie geeft. De laatste zaterdag in juni bleef echter als vaste datum op de landelijke kalender. In 2003, waarbij de datum was verschoven naar augustus door de mede-organisatie van het NK, moest het evenement worden afgelast wegens dreigend botulisme als gevolg van te hoge tempersturen van het water.

De afgelopen jaren zijn er geen problemen geweest bij het organisren van de wedstrijden zo is zelfs in 2008 het NK Open Waterzwemmen door de Stichting Open Water Zwemmen Scheerwolde georganiseerd.