De Pers over Open Water Zwemmen

Artikel in de Steenwijker Courant dd 26 juni 2013 hier

Artikel in de Steenwijker Courant dd 1 juli 2013 hier