Z.V.Zwartsluis - Zwartsluis

zvz

Deze sportvereniging komt veelvuldig voor in de media en veelal met aansprekende resultaten. Zeker vanaf het seizoen 1997-1998 moest Overijssel, maar ook Nederland rekening houden met de vereniging. Steeds meer zwemmers haalden de limiet voor provinciale (Kring Overijssel) en landelijke wedstrijden. Onder deze zwemmers zijn potentiële kandidaten voor eremetaal. Door de groei van de vereniging is het werk en de organisatie omtrent het zwemmen toegenomen. Omdat een nieuw prestatie niveau is bereikt is ook de begeleiding en instructie daarop aangepast cq. uitgebreid.
Trainingsuren zijn uitgebreid en de trainingen zijn intensief, persoonsgericht en professioneel. Het aantal wedstrijden dat de vereniging moet organiseren is ook toegenomen. Afstemming, coördinatie en overleg is meerdere keren in de week noodzakelijk.

Gegevens van de Z.V.Zwartsluis:
Opgericht : 10 september 1972
Ledenaantal 1972 : 68
Ledenaantal 2005 : 227
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Zwartsluis en heeft voor Zwartsluis maar ook voor de regio een belangrijke functie. De leden komen uit de plaatsen Belt Schutsloot, Blokzijl, Giethoorn, Hasselt, St-Jansklooster, Kraggenburg, Nijeveen, Staphorst, Vollenhove, Zwartsluis en Zwolle.

De doelstelling van de vereniging:
In algemene zin is de doelstelling om de beoefening van het zwemmen te bevorderen voor alle leeftijden en bekendheid te geven waarmee:
· De wedstrijdzwemmers naar prestatievermogen worden getraind en begeleidt om een zo breed mogelijke deelname bij de wedstrijd te verkrijgen;
· De toppers de mogelijkheid wordt geboden om zich binnen de vereniging te ontplooien;
· De oudere zwemmers recreatief zwemmen wordt aangeboden.

De vereniging meent door het aanbieden van zwemactiviteiten een belangrijke rol te spelen voor de jeugd als ook ouderen in Zwartsluis en de regio. De zwemmers wordt de mogelijkheid gegeven om hun talenten op eigen wijze te gebruiken.
Naast het beoefenen van de sport worden zwemmers en ouders betrokken bij het uitvoeren van kadertaken om de band en betrokkenheid tussen vereniging en gezin te versterken. Behalve het zwemmen worden er ook ontspanningactiviteiten georganiseerd zoals de jaarlijkse Z.V.Z.-dag, vrijwilligersavond en Sinterklaas.
Externe relaties: De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (K.N.Z.B.) alsmede bij de kring Overijssel van de K.N.Z.B.

De organen van de vereniging:
Algemene vergadering
Bestuur : 7 personen
Technische commissie : 12 personen
Trainers : 5 personen
Kader : 7 personen
Officials : 24 personen

Afdelingen binnen de vereniging:
Voor iedere leeftijd en doelgroep is een afdeling:
· Recreatie: zwemmen om te bewegen en om de sociale contacten.
· Basisafdeling: de basis wordt gevormd door zwemmers die na het behalen van het zwemdiploma zich verder willen bekwamen en door nieuwe leden die al dan niet prestatiegericht willen sporten.
· Selectie afdeling : wordt gevormd door zwemmers komend van de basisafdeling en door zwemmers die op een daarvoor geldend niveau willen presteren.

Deze informatie is na te lezen op de website van Z.v.Zwartsluis http://www.zvzwartsluis.nl